www.eko-domy.com.pl
ikon telefon +48 888 071 125, 602 497 114

Konstruktion

Konstruktion

Konstruktion

Vi använder oss av de modernaste maskinerna som tack vare kan vi prefabricera takstolar för varje hus.


Takstolarna är exakt anpassade och utförda med stor noggrannhet samt numrerade för att underlätta arbete och spara på monteringstiden på byggarbetsplatsen. Vi kan även utföra de mest komplexa takstolarna.